• Kỹ Năng Bán Hàng Hiệu Quả
    11/03/2015
    Mua bán, trao đổi là hoạt động thường nhật của con người để đáp ứng nhu cầu cá nhân và duy trì, thúc đẩy sự phát triển xã hội. Mỗi sản phẩm được tạo ra là giá trị của sức lao động và sáng tạo, và để sản phẩm đó được đưa đến tay mọi người chính là dựa vào đội ngũ Nhân viên Bán hàng!
  • Khóa học trải nghiệm cha mẹ tuyệt vời
    11/03/2015
    Đối tượng tham dự: Những bậc cha mẹ luôn yêu thương và tâm huyết với sự nghiệp nuôi dạy con cái
Đối tác