Xây Dựng Và Thu Hút Dự Án Giáo Dục

08:33  11/03/2015
Phản hồi: 0

Giáo dục tại Việt Nam là lĩnh vực được đánh giá cao về tiềm năng phát triển, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các công ty có tiềm lực tài chính. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư lâu dài, đầu tư cho tương lai. Chính vì vậy, để phát triển nền giáo dục Việt Nam, chúng ta phải có được những dự án giáo dục mang lại hiệu quả thiết thực, nhận được sự quan tâm và đánh giá cao, tin tưởng của nhà đầu tư. “Xây dựng và thu hút dự án giáo dục”  trở thành kỹ năng quan trọng cần có của cấp lãnh đạo, những ai có tham gia vào quy trình xây dựng dự án, thu hút đầu tư, quản lý dự án. Các dự án tuy khác biệt về quy mô nhưng đặc thù chung đều yêu cầu nguồn lực về thời gian, vật chất, nhất là yếu tố con người để đảm bảo thành công, do đó năng lực của những thành viên tham gia dự án phải được chú ý nâng cao.

Đối tác