Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng

08:32  11/03/2015
Phản hồi: 0

Làm việc trong ngành bán hàng, Bạn chỉ có thể được xem là chuyên nghiệp và thành công khi giỏi cả kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng. Quá trình bán hàng không kết thúc khi khách hàng trả tiền để nhận sản phẩm và ra về, mà nó còn rất nhiều vấn đề phát sinh trong giai đoạn “hậu bán hàng”. Có được khách hàng đã là việc khó, làm sao để khách hàng hài lòng và giữ được khách hàng còn khó hơn.

Đối tác